Elérhetőségeink

+36 30/680-7022

E-mail: info@bi-bor.hu 
Vásárlói fiók

E-mail cím:

Jelszó:

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatait bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk ki.
Minden adat, amit elkérünk az csak a weboldal használatához és a csomagok célbajuttatásához szükséges.

E-mail címét rögzítjük, amelyre későbbiekben hírlevelet küldhetünk. Erről bármikor leiratkozhat.
E-mail címe törlését bármikor kérheti, de számlázási adatokat nem áll módunkban törölni!

Tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

A Bi-bor.hu a személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös figyelmet fordít az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről), valamint az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) fokozott betartására.

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a Bi-bor.hu a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban. Az érintettek bármikor kérhetik adataik helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, illetve törlését.

A Bi-bor.hu által gyűjtött adatok.
A Bi-bor.hu automatikusan gyűjt információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatásaink igény szerinti fejlesztéséhez.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás
A Bi-bor.hu a személyes adatokat akkor tárolja, ha az érintett személy ahhoz hozzájárul. A hozzájárulást megadottnak tekintjük, ha a látogató a weboldalon található bármelyik kérdőívet, illetve űrlapot kitölti, megrendelést ad le, játékra vagy akcióra regisztrál és az elküldés gombra kattintva elküldi számunkra.

A kérdőíven link mutat jelen Adatvédelmi irányelvekre abból a célból, hogy a látogató annak teljes ismeretében döntsön a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról. A személyes adatok megadása révén a Bi-bor.hu képessé válik arra, hogy az adott felhasználó érdeklődésére számot tartó tartalmat szolgáltasson, illetve felkeresse egyedi ajánlataival. A Bi-bor.hu csak a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlen adatokat gyűjti, és azokat csak a szükséges mértékben és ideig tárolja.

Az adatok továbbítása
A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag a Bi-bor.hu kezeli, és azokat az érintett előzetes hozzájárulása nélkül senkinek nem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra. Az automatikusan gyűjtött, összevontan kezelt, kollektív információkat a Bi-bor.hu megoszthatja üzleti partnereivel.

Adatbiztonság
A Bi-bor.hu mindent megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek keretében gondoskodik a technikai feltételek megteremtéséről és az eljárási szabályok kialakításáról, amelyek az adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés vagy megsemmisülés elleni védelméhez feltétlenül szükségesek.
Amennyiben a felhasználó önkéntesen személyes adatokat küld az interneten keresztül, tudnia kell, hogy az adatokat arra illetéktelen személyek is kifürkészhetik, amelyért a Bi-bor.hu felelősséget nem vállal!

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Webmasters-Informatika Kft..

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!


A honlap üzemeltetője és tartalomért való jogi felelőse: Bí-Bor-Ász Kft.,H-7773 Villány, Szent István u. 35., info@bi-bor.hu

Adószám: 13442659-2-02, cégjegyzék szám: 02-09-069934, Céget bejegyző bíróság: Baranya Megyei Cégbíróság

VPID szám: 0002882189, műk. eng. szám: 7/2011/B, 248/2011/Ig, KSH törzsszám: 13442659-4661-113-02, FELIR: AA3575033

Telephelyek /személyes átvételi pontok/: 7773 Villány, Szent István utca 35. , 7800 Siklós, Széchenyi u. 11.

Bankszámlaszámaink: CIB 10701214-68938462-51100005

IBAN szám:     CIB HU83 10701214-68938462-51100005      SWIFT: CIBHHUHB

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57835/2012, iktatószáma:207835/2012/N